CÔNG CỤ MUA HÀNG
THAY ĐỔI PHÍ DỊCH VỤ QUANGCHAU24H.COM
Nhóm Khách Hàng Phí dịch vụ thay đổi Lưu ý thay đổi
1. Nhóm khách hàng cũ ( đã từng lên đơn ) Phí dịch vụ mua hàng 2% Lưu ý phí dịch vụ 2% sẽ được áp dụng từ khi thông báo trở về sau nếu không có gì thay đổi của chúng tôi . Phí dịch vụ này đã bao gồm chi phí kiểm hàng trên mỗi đơn
2. Nhóm khách hàng mới Phí dịch vụ áp dụng ngay 3% cho các đơn hàng lên đơn Lưu ý phí dịch vụ 3% sẽ được thay đổi thành 2% khi khách hàng lên đơn đạt mức mua hàng mà bên công ty quy định . Mức phí đã bao gồm phí kiểm hàng trên mỗi đơn hàng
ÁP DỤNG PHÍ DỊCH VỤ VỚI CÂN NẶNG DƯỚI 30KG
Kho hàng Mức giá Thời gian
Kho Hà Nội 24.000/kg Thời gian về 3-4 ngày , sau khi kho QC nhận hàng.
Kho Hồ Chí Minh Đi Nhanh 35.000/kg Thời gian từ 5-7 ngày. sau khi kho QC nhận hàng .
Kho Hồ Chí Minh Đi Thường 24.000/kg thời gian từ 7-10 ngày. sau khi kho QC nhận hàng .
ÁP DỤNG PHÍ DỊCH VỤ VỚI CÂN NẶNG TRÊN 30KG
Kho hàng Mức giá Thời gian
Kho Hà Nội 17.000/kg Thời gian 4-7 ngày . sau khi kho QC nhận hàng .
Kho Hồ Chí Minh Đi Nhanh 34.000/kg Thời gian từ 5-7 ngày. sau khi kho QC nhận hàng .
Kho Hồ Chí Minh Đi Thường 23.000/kg thời gian từ 7-10 ngày. sau khi kho QC nhận hàng .